Släktforskning

  Här presenterar jag de resultat som jag fått fram i min släktforskning. Jag började släktforska under hösten 1995 då jag gick en kurs i Studieförbundet Vuxenskolans regi min kursledare var Gunnar Jonsson. Jag har efter kursens slut lånat en hel del mikrokort från SVAR, men egentligen fick jag inte så mycket gjort innan jag i början av november 2005 tog ett tre månaders abonnemang hos Genline. Nu har jag kommit såpass lång att det var dags att presentera mina resultat på internet så ni andra kan få del av dom.

Upplägger är följande:

  Under Kjell Johansson presenteras anorna till min far. Han stammar framför allt från de Säffle kommun, med tyngdpunkt på socknarna Huggenäs, Södra Ny, Bro & Kila.
  Under Britt-Marie Johansson (född Pettersson) presenteras anorna till min mor. På sin fars sida stammar hon från Bohuslän och då framför allt från socknarna Öckerö, Valla & Solberga. På sin mors sida kommer släkten från Närke och Östergötland, socknar som är mer representerade än andra är Hammar & Västra Stenby (Kälvsten).
  Under Samtliga personer finns samtliga personer som jag har inlagda i mitt släktforskningsprogram. Antavlan utgår från mig och det finns även en hel del personer som är bosatta i USA.
  Under Wilhelm Sjöberg utgår jag med en antavla utgående från Wilhelm. Enligt min mormor Britta Pettersson (född Larsson-Röst) skall hennes mormor kallat Wilhelm för "morbror Wilhelm". Jag har dock ännu inte kunna hitta detta samband, men lägger dock ut det här i alla fall.

Övrigt av intresse.

  Jag vill här också ta tillfället i akt att tacka alla dom som bidragit till min forskning: Gunnar Jonsson, Sigge & Marianne Magnusson, Carl-Johan Ivarsson, Rickard Svensson, Greta Bennett Petersen, Andreas Ekström, Mats Olander, Sune Fransson, Lars Danielsson, Michael Johansson samt säkert några som jag tillfälligt glömt namnet på.